ศิริราชจัดประชุมวิชาการออนไลน์ SICMPH 2020 รองรับสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ ปี’64

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการ SICMPH 2020 Webinar Series: Healthcare Collaboration for Aged Society ผ่านระบบออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เดือนละ 1 ครั้ง 12 เดือน รวม 12 ครั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 – เดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงวัย ครอบคลุมทั้งศาสตร์ ศิลป์ เศรษฐกิจ สังคม และความร่วมมือเพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ คาดการณ์ว่าในปี 2564 ไทยจะเข้าสู่สังคมประชากรสูงวัยแบบสมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโลก โดยมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจทุกเดือนๆ ละ 1 ตอน รวม 13 ตอน

การประชุมวิชาการ ฯ ครั้งนี้ จะครอบคลุมในหัวข้อ “ปฐมบทแห่งศาสตร์ ศิลป์ เศรษฐกิจ สังคม และความร่วมมือ เพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ” โดยในครั้งแรก คือ วันที่ 4 สิงหาคมนี้ เวลา 10.00-12.00 น. จะเป็นการประชุมระบบ Hybrid Conference เป็นการผสมผสานระหว่าง onsite แบบ new normal เว้นระยะห่างทางสังคมตามสถานการณ์ COVID-19 ร่วมกับการถ่ายทอดสดแบบออนไลน์พร้อมกับพูดคุยได้ในเวลาเดียวกัน นำเสนอข้อมูลบูรณาการเชิงลึกเรื่อง “ปฐมบทแห่งศาสตร์ ศิลป์ เศรษฐกิจ สังคม และความร่วมมือ เพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ” (Healthcare Collaboration for Aged Society) และความสำคัญของการจัดการด้านอาชีวอนามัยของสถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรมในสถานที่ (onsite) ของ hybrid conference โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา รพ.ศิริราช โดยเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้ารับฟังและสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการ ฯ ครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 120 ปี วันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในเดือนตุลาคม ปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยจัดแสดงเป็นรูปแบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริง “Online Virtual Exhibition” และกิจกรรมภาคประชาชน มุ่งเน้นความรู้ต่างๆ ที่ประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุควรรู้ โดยจะมีการจัดทำคลิป VDO เสนอเป็นตอน ๆ ในรูปแบบออนไลน์ จึงขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ SICMPH 2020 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ www.sirirajlive.com

You may also like...