โครงการคืนคุณแผ่นดินและคณะ ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินและคณะ เข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องบันทึกรายการโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์

http://csvpch11web1.ecartstudio.net/th/?p=194585

สรวมชีพ ประณตน้อม อัญชลี
สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง
พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งปวง
พระทรงห่วง ทุกข์ภัย ไทยประชา

ทรงส่งเสริม สร้างอาชีพ ประชาราษฎร์
ไทยทั้งชาติ ได้สุข ทุกทิศา
ผู้ยากไร้ ได้รับ พระเมตตา
ทุกหย่อมหญ้า อยู่เย็น เป็นสุขใจ

วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สิบสองสิงหามหาสมัย
ขอเดชะ คุณพระ รัตนตรัย
ทวยเทพไท้ ในทุก ทิพย์พิมาน

อำนวยพร ให้พระองค์ นิรทุกข์
เกษมสุข ในทุก ถิ่นสถาน
พละเพิ่ม เจริญพระชนม์ ยิ่งยืนนาน
ตลอดกาล สถิตอยู่ คู่ไทยเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้านายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินและคณะ

ประสิทธิ์เจียวก๊ก #คืนคุณแผ่นดิน

You may also like...