ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อโควิด-19สะสมกว่า “30 ล้านราย” ตายกว่า 9.5 แสนราย

📊สถิติสำคัญ เกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก🌐
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2563

วันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า “30 ล้านราย” และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 9.5 แสนราย
▶️จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และต่อประชากร
▶️จำนวนผู้เสียชีวิตรวม และต่อประชากร
▶️อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ
▶️จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวม และต่อประชากร
▶️อัตราผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ

📚วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

You may also like...