ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19สะสม 3,497 ราย ใน 68 จังหวัด เพิ่มขึ้น 7 ราย

You may also like...