SME D Bank ผนึกหน่วยงานภาครัฐ นำร่องศึกษาโครงการ ‘วันใหม่-ไปต่อ’ เดินหน้าช่วยผู้ประกอบการต่อเนื่อง มอบสิทธิพักชำระเงินต้นเพิ่มอีก 6 เดือน

SME D Bank ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐ จับมือ IAM- SAM ศึกษาโครงการ “วันใหม่-ไปต่อ” ช่วยเหลือลูกค้าได้รับผลกระทบโควิด-19 ฟื้นฟูกิจการด้วยหลักเกณฑ์ผ่อนปรน พร้อมช่วยต่อเนื่อง มอบสิทธิขยายเวลาพักชำระเงินต้นให้ลูกค้าสถานะชำระปกติเพิ่มอีก 6 เดือน ประคองธุรกิจกลับคืนสู่ภาวะปกติ

You may also like...