ไทยประกันชีวิตพาทำบุญ-เรียนรู้ “ขุมทรัพย์จากขยะ” วัดจากแดง สมุทรปราการ

ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)พาคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชม วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นวัดพัฒนาที่ได้รับการติดตามชื่นชม จากบทบาทเป็นต้นน้ำและปลายน้ำ รวบรวมขยะพลาสติกส่งรีไซเคิล ได้ผ้ารีไซเคิล มาตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์หลายอย่าง ทั้งจีวร ผ้าห่ม กระเป๋า เสื้อผ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้ตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัย แจกจ่ายให้แก่ วัดมากกว่า 200 แห่งทั่วประเทศไทย

นอกเหนือจากนี้ทางวัด ยังมีการทำปุ๋ยหมักจากขยะอาหารและการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก โดยวัดจากแดงเป็นโรงงานผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกเล็กที่สุดในโลก ด้วยกำลังผลิตขณะนี้ 1.5 ลิตรต่อวัน

หลังจากเยี่ยมชมขุมทรัพย์จากขยะแล้ว คณะสื่อได้ร่วมกิจกรรมปลูกรักในกระถางรีไซเคิลจากเม็ดโฟม และฟังธรรมบรรยายและหลักธรรมจากพระมหาประนอม ธม.มาลัง.กาโร เจ้าอาวาส วัดจากแดง เกี่ยวกับขุมทรัพย์จากขยะ

เจ้าอาวาส วัดจากแดง ขอขยะอย่าทิ้ง ทำของไร้ค่าให้มีมูลค่า จะช่วยลดขยะในประเทศไทย ขยะภายนอกนำมารีไซเคิลได้เงินได้ทอง

แต่ “ขยะที่ต้องทิ้ง” คือ “ขยะสมอง”

“ขี้โมโห ขี้น้อยใจ เอาออกเสีย ด้วยขันติและเมตตา
ขี้งก เอาออกเสียด้วยจาคะ การเสียสละ
ขี้หลงขี้ลืม เอาออกเสีย ด้วยการฝึกสติ การเจริญสติ
ขี้สงสัย เอาออกเสีย ด้วยการฟัง การถาม การอ่าน การสนทนา

ขี้อิจฉา เอาออกเสีย ด้วยการเจริญมุทิตาจิต พรหมวิหาร
ขี้เกียจ เอาออกเสีย ด้วยวิริยะ คือ ความเพียร”

You may also like...