กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจจับผู้สูบบุหรี่ในสถานีขนส่ง สร้างความมั่นใจ-ลดเสี่ยงโควิด 19ระบาดช่วงปีใหม่

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ 3 แห่ง (จตุจักร เอกมัย และสายใต้ใหม่) และสถานีรถไฟหัวลำโพง บังคับใช้กฎหมายผู้สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ในช่วงที่มีการระบาดระลอกใหม่

นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้นายแพทย์ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พร้อมทีมปฏิบัติการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย ลงพื้นที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ 3 แห่ง (จตุจักร เอกมัย และสายใต้ใหม่) รวมทั้งสถานีรถไฟหัวลำโพง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ในช่วงที่ประชาชนใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่

จากการลงพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ ทั้ง 3 แห่ง พบมีผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในบริเวณสถานีขนส่ง จำนวน 17 ราย จึงดำเนินการเปรียบเทียบปรับ จำนวน 16 ราย และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อกล่าวโทษดำเนินคดี จำนวน 1 ราย ซึ่งการฝ่าฝืนสูบในสถานที่ดังกล่าวที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

นายแพทย์ชยนันท์ ขอย้ำเตือนประชาชนว่า ขณะสูบบุหรี่จะไม่มีการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสทั้งรับเชื้อและแพร่เชื้อโควิด 19 จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ “เลิกสูบ ลดเสี่ยง” เพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเองและเพื่อคนไทยสุขภาพดี ไม่ติดโควิด 19 และใช้โอกาสช่วงปีใหม่นี้เริ่มต้นในการเลิกสูบบุหรี่ทุกประเภท เพราะการเสียเงินซื้อบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้ามาสูบ นอกจากทำลายสุขภาพตัวเองและคนรอบข้างแล้ว ยังเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

สำหรับผู้ต้องการเลิกบุหรี่สามารถเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน หรือรับคำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ ผ่านโทรฟรีสายด่วนเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1600

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร 0 2590 3852

You may also like...