ผู้ติดเชื้อโควิด-19สะสมทั่วโลกกว่า 98.1 ล้านราย-เสียชีวิตกว่า 2.1 ล้าน

สถิติสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิด-19
ในแต่ละประเทศทั่วโลก
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2564

วันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า 98.1 ล้านราย และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 2.1 ล้านราย

จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมต่อประชากร 5​ อันดับแรกได้แก่​ สหรัฐอเมริกา​ อินเดีย​ บราซิล​ รัสเซียและอังกฤษ

จำนวนผู้เสียชีวิตรวมต่อประชากร

อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ

จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวมต่อประชากร
อัตราผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ

วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

You may also like...