ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 กทม. เวลา 7.00 น. อยู่ระหว่าง 6 – 47 ug/m3 อย่าลืมสวมอุปกรณ์ป้องกัน

You may also like...