“ตลาดยิ่งเจริญ”ฉลอง60ปี
ขยายอาณาจักรครบวงจร

 

นางณฤมล ธรรมวัฒนะ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สุวพีร์ ธรรมวัฒนะ จำกัด และบริษัทในเครือ ฉลองครบรอบ 60 ปี ตลาดยิ่งเจริญจัดงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ตลอดปี เดินหน้าขยายอาณาจักรตลาดสดย่านสะพานใหม่กว่า 35 ไร่  ปรับปรุงภูมิทัศน์ทุกส่วน เน้นความหลากหลายของสินค้าคุณภาพ และสุขอนามัยตามมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับเป็นตลาดสดครบวงจรชั้นแนวหน้าของไทย      

ยึดหลักแนวทางการบริหารของคุณแม่สุวพีร์ ธรรมวัฒนะพร้อมเปิดตัวทีมผู้บริหารใหม่ เมื่อเร็วนี้    ณ โรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯ 

 

ทีมผู้บริหารในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1.      นาย แทนทอง ธรรมวัฒนะ กรรมการบริหาร บริษัท สุวพีร์ ธรรมวัฒนะ จำกัด

2.      นางสาว ฐานิสรา มังกรพาณิชย์ กรรมการบริหาร บริษัท สุวพีร์ ธรรมวัฒนะ จำกัด

3.      นาง ณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สุวพีร์ ธรรมวัฒนะ จำกัด

4.      นาง กัญจนิดา ตันติสุนทร กรรมการบริหาร บริษัท สุวพีร์ ธรรมวัฒนะ จำกัด

5.      นาง ณสิกาญจน์ นิธิศธารีพฤกษ์ ผู้บริหาร บริษัท สุวพีร์ ธรรมวัฒนะ จำกัด

6.      นาย อริย ธรรมวัฒนะ บริษัท สุวพีร์ ธรรมวัฒนะ จำกัด

You may also like...