“CP ALL” จับมือพันธมิตร
จัดกิจกรรมลดใช้ถุงจ.ลพบุรี

 

นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น จับมือกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมูลนิธิโลกสีเขียว ขยายเครือข่ายเยาวชนไทยลดใช้ถุงพลาสติกพื้นที่ภาคกลาง “ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก” จัดงาน ลูกพิบูลพร้อมใจ ลดใช้ถุงพลาสติก วันพุธที่ 19 ส.ค. 58 ณ รร.พิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี

 

cp1

กิจกรรมที่เชียงใหม่ช่วงต้นเดือนก.ค.2558

You may also like...