CIMB THAIจัดปั่นจักรยาน
ฉลอง “วันอาเซียน” 8 ส.ค.

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย หนึ งในสมาชิกกลุ่มซีไอเอ็มบี กลุ่มการเงินที มีเครือข่ายแข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคจัดกิจกรรมการแข่งขันปั่นจักรยาน “One Ride for ASEAN presented by CIMB THAI” เส้นทางในอําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองวันอาเซียน ซึ่งตรงกับวันที่ 8 สิงหาคมของทุกปี โดยเฉพาะปีนี้เป็นการนับถอยหลังสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC งานนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

 

1439093029990_resized

 

บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน สำหรับการเลือกปั่นจักรยานเป็นไฮไลต์ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่กําลังได้รับความนิยม อีกทั้งคนยุคปัจจุบันใส่ใจเรื่องสุขภาพและหันมาให้ความสําคัญกับออกกําลังกายมากขึ้น

 

การปั่นจักรยาน “One Ride for ASEAN presented by CIMB THAI” การแข่งขันแบ่งออกเป็ น 3 ระยะทาง คือ 20 กม. ปั่นหรรษาสําหรับครอบครัว ประเภททางไกล 44 กม. และ 88 กม. ผู้ชนะได้รับถ้วยรางวัล

You may also like...