ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 38,873,359 โดส กรุงเทพฯ ฉีดมากสุด กว่า 94.5%”

You may also like...