สถานการณ์ รพ.สนามรวมศูนย์แยกกักชุมชน ของ อว. ณ 22 ก.พ.65

สถานการณ์ รพ.สนามรวมศูนย์แยกกักชุมชน ของ อว. (22 กุมภาพันธ์ 2565 )

-โรงพยาบาลสนาม ในเครือข่าย อว. ตั้งแต่เปิดบริหารได้ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว รวม 105,359 คน

-การใช้เตียงรับผู้ป่วย วันนี้
รับใหม่ 235 เตียง
ออกจาก รพ. 195 เตียง
รวมใช้เตียงสุทธิ 2,036 เตียง
คงเหลือว่าง 10,992 เตียง

(ข้อมูล ณ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 20.00

หมายเหตุ

  1. ม.แม่ฟ้าหลวง (CI) แจ้งเพิ่มยอดเตียง 96 เตียง จากเดิม 180 เตียง เป็น 276 เตียง
  2. ม.เทคโนโลยีสุรนารี แจ้งลดยอดเตียง 24 เตียง จากเดิม 204 เตียง เป็น 180 เตียง

#อว.

#โรงพยาบาลสนาม

#โควิด

You may also like...