พาแชมป์กิจกรรม ‘MRT11ปี’
ชมโรงงานผลิตรถไฟฟ้าญี่ปุ่น

You may also like...