ปตท.-สวทช.เปิดตัวนักวิจัย
คว้าทุนศาสตราจารย์ผู้นำ

ปตท.ร่วมกับสวทช.เปิดตัว “ศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย”สังกัดวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ได้รับทุน PTT NSTDA Chair Professor ปี 2558  ในโครงการวิจัยเรื่อง “พอลิเมอร์สีเขียวที่ยั่งยืน: บนความท้าทายของประเทศไทยที่อุดมด้วยทรัพยากรหมุนเวียน” ทุนรวม 20 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี หวังสร้างศาสตราจารย์ผู้นำวิจัย-พัฒนาด้านวิทย์-เทคโนฯไทยที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิตและการบริการได้อย่างแท้จริง 

11951215_801576679951318_6746403087587897709_n

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาร่วมงานแสดงความยินดี พร้อมกล่าวถึงการให้การสนับสนุนของกลุ่ม ปตท. ในครั้งนี้ว่า กลยุทธ์การสร้างศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่มทำให้เกิดผลดีอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศในหลายประเทศ เช่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฮ่องกง และอเมริกา เป็นต้น เพราะความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาจำเป็นต้องอาศัยผู้นำในเชิงวิชาการที่จะสร้างให้เกิดความก้าวหน้าและสามารถประยุกต์ความก้าวหน้าทางวิชาการนั้นไปสู่ภาคการปฏิบัติจริงได้

พร้อมหวังว่าการสนับสนุนของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจ ต้นแบบ ชักชวนให้ภาคเอกชนอื่นๆ เข้าร่วมโครงการ Chair Professor ต่อไป อีกทั้งมุ่งงานวิจัยด้านอื่นๆด้วย เช่น พลังงาน

 

 

You may also like...