“คมนาคม- รฟม.-BMCL”
ชมโรงงานรถไฟฟาสายสีม่วง

 

คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT พร้อมสื่อมวลชน ร่วมเดินทางเยี่ยมชมและตรวจความคืบหน้าในการผลิตขบวนรถไฟฟ้าสายสีม่วง ณ เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น มั่นใจเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบได้ในเดือนสิงหาคม 2559

 

mrt

 

นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)เปิดเผยว่า ขณะนี้ รฟม. และ BMCL ซึ่งเป็นผู้ได้รับสัมปทานในการให้บริการเดินรถ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน (สัญญา 4) ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี (2556-2586) ได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดให้บริการ ประกอบด้วยสถานี 16 แห่ง ระยะทาง 23 กิโลเมตร มีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนการดำเนินงานด้วยดี ทั้งงานก่อสร้าง งานระบบราง งานระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตขบวนรถไฟฟ้า จากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 21 ขบวน 63 ตู้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการส่งมอบมายังประเทศไทย คาดว่าจะเริ่มทยอยรับรถในเดือนกันยายน 2558 และร่วมทดสอบระบบและการเดินรถได้ภายในปลายปี 2558 เชื่อมั่นว่าจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนสิงหาคม 2559

 

mrt2

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือBMCL เปิดเผยว่า BMCL ในฐานะผู้ได้รับสัมปทานในการให้บริการเดินรถ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ได้มอบหมายให้กลุ่มกิจการร่วมค้า มารุเบนิ-โตชิบา (Marubeni-Toshiba Joint Venture) MTJV เป็นผู้จัดหาขบวนรถไฟฟ้า ระบบจ่ายไฟฟ้า ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบควบคุม และระบบติดต่อสื่อสาร โดยมีบริษัทJapan Transport Engineering Company หรือ J-TREC เป็นผู้ผลิตขบวนรถไฟฟ้า

 

 

ทั้งนี้J-TREC เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการผลิตขบวนรถไฟมากว่า 66 ปี โดยได้ผลิตรถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง (รถไฟฟ้าชิน คันเซน) ที่เป็นรถไฟฟ้าที่มีความเร็วสูงอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น และเป็นบริษัทลูกของ บริษัท อีสต์เจแปน เรลเวย์ จำกัด (JR-East) ผู้ให้บริการรถไฟ รถไฟความเร็วสูงที่มีโครงข่ายเส้นทางมากที่สุดของประเทศญี่ปุ่น โดยในครั้งนี้ได้ผลิตขบวนรถไฟฟ้าสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง จำนวน 21 ขบวน ซึ่ง BMCL มีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถให้บริการเดินรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานในระดับสากลและมีความปลอดภัยสูงสุด

 


สำหรับ การร่วมกันตรวจความคืบหน้าในการผลิตขบวนรถไฟฟ้าสายสีม่วงในระหว่างวันที่ 26-31 สิงหาคมนี้ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารของกระทรวงคมนาคม เดินทางพร้อมกับ รฟม. BMCL และสื่อมวลชน เข้าร่วมสังเกตการณ์พร้อมกัน ทั้งยังได้เข้าศึกษาดูงานการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงของ JR-East อีกด้วย

 

mrt3

 

สรุปภาพรวมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
หลังจากที่ได้ทำการทดสอบอุปกรณ์งานระบบที่โรงงานผลิตในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ปัจจุบันอุปกรณ์บางส่วนได้ทยอยทำการจัดส่งจากประเทศผู้ผลิตมาถึงประเทศไทย เพื่อทำการติดตั้งพร้อมทั้งทำการกำหนดค่าของอุปกรณ์ให้ตรงตามที่ได้ทำการออกแบบไว้ และหลังจากที่ได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยแล้ว จะมีการทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานของอุปกรณ์ที่ได้ทำการติดตั้งไป โดยเป็นการทดสอบแยกในแต่ละระบบ (Individual Test) ให้เรียบร้อย ก่อนที่จะทำการทดสอบร่วมกับระบบอื่น (SystemIntegration Test: SIT) ในระยะต่อไป

 


ในส่วนของขบวนรถไฟฟ้าขบวนแรกได้เริ่มทำการทดสอบที่โรงงานผลิตในเมืองโยโกฮาม่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และคาดว่าการขนส่งขบวนรถไฟฟ้าจะทยอยจัดส่งมาถึงประเทศไทยในช่วงเดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนมกราคม 2559 หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตและผ่านการทดสอบที่โรงงานผลิต

 


เมื่อขบวนรถไฟฟ้ามาถึงประเทศไทยแล้วจะต้องทำการวิ่งทดสอบในรางวิ่งทดสอบ (Test Track) ภายในพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง เพื่อทำการทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานแบบแยกระบบ หลังจากนั้นจะเข้าสู่การทดสอบร่วม (SIT) ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน (ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2559)เพื่อทดสอบการทำงานร่วมกันระหว่างระบบต่างๆ ภายในระบบรถไฟฟ้า (Railway Systems) ก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนสิงหาคม 2559

You may also like...