จุดพลุTHAILAND LAB15
ดันตลาดแล็บ6หมื่นล้านโต

นับถอยหลังเปิดงานTHAILAND  LAB  2015    9-11 ก.ย.  2558  ที่ไบเทค  บางนา อลังจุดศูนย์รวมเทคโนโลยีห้องแล็บและอัดแน่นวิชาการกระประชุมระดับนานาชาติ   จัดเต็มเพิ่มแสดง LIFE Sciences Asia และ BIO Investment Asia รวม มี  250 บริษัท    1,200 แบรนด์ จาก 20 ประเทศเข้าร่วม คาดมีผู้ชมงานกว่า 8,800 คนจาก 40 ประเทศทั่วโลก  ดันตลาดเครื่องมือวิทย์และห้องปฏิบัติการเกือบ 60,000 ล้านบาทขยาย15%

THLAB4

 

นาย ธีรยุทธ์  ลีลาขจรกิจ ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจวิทยาศาสตร์เละเทคโนโลยี    บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิกฟิค จำกัด เปิดเผยว่า จากทิศทางการขยายตัวของตลาดเทคโนโลยี เครี่องมือวิทยาศาสตร์ บริษัทฯ จึงได้ปรับรูปแบบงานThailand LAB 2015 ให้ยิ่งใหญ่ขึ้น  ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ในวันที่ 9-11กันยายน 2558  ที่ EH 105 และ EH 107  ณ ไบเทค  บางนา ให้เป็นงานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน รวบรวมเทคโนโลยีเครื่องมือและห้องแล็บ บริการทางห้องแล็บ อุปกรณ์ความปลอดภัยและเคมีภัณฑ์จากผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ พร้อม กิจกรรมต่างๆ อาทิ SMART LAB  Innovation Forum และการประชุมสัมมนาในสาขาต่าง ๆ โดยมีจำนวนผู้แสดงงานกว่า  250 บริษัท     1,200 แบรนด์ จาก 20 ประเทศ ประมาณผู้ชมงานกว่า 8,800 คนจาก 40 ประเทศ ทั่วโลก  ส่งผลตลาดรวมเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ  เกือบ 60,000 ล้านบาทขยายตัว 15%

ปีนี้ยังได้เพิ่มพื้นที่แสดงงานด้านเทคโนโลยีกลุ่มชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ งาน  LIFE Sciences Asia และBIO Investment Asia    สำหรับกลุ่มเวชสำอางค์ ยา วัคซีน  กลุ่มวิเคราะห์ดีเอ็นเอ พันธุ์พืชและสายพันธุ์สัตว์  และเทคนิคชีวภาพเชิงประยุกต์สำหรับกลุ่มอาหาร พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมงานประชุมสัมมนาด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข พันธุศาสตร์ ไวรัสวิทยา  ฯลฯ  โดยจะดึงนักธุรกิจ นักลงทุนจากประเทศต่างๆ เพื่อขยายตลาดไลฟ์ไซเอิน และไบโอให้มากขึ้น 

THLAB2

นอกจากนี้ Thailand LAB 2015 ได้พัฒนาช่องทางการจับคู่ธุรกิจสำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กับผู้ประกอบการเครื่องมือแล็บโดยตรงได้ที่ WWW.THAILANDLAB.COM  เพื่อกระตุ้นตลาดรวมเครื่องมือแล็บเพิ่มขึ้น 15%  ประมาณตัวเลขการซื้อขายในงานประมาณ 3,000 ล้านบาท พร้อมนำ LAB Link Model มาใช้ ดึงหน่วยงานและสมาคมต่าง ๆ ร่วมกำหนดทิศทางนวัตกรรมเครื่องมือแล็บในสาขาและอุตสาหกรรมต่างๆ ของเอเชีย

ทั้งนี้งาน Thailand LAB 2015 และ LIFE Sciences Asia 2015 ได้ร่วมมือกับ สมาคมต่างๆ ทั้งในประเทศและในภูมิภาค จัดงานประชุมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัย งานวิเคราะห์และตรวจสอบ ตลอดจนด้านนวัตกรรมเครื่องมือแล็บ อาทิ  สมาคมเทคนิคการแพทย์ สมาคมไวรัสวิทยา สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ และอีกหลายหน่วยงาน อีกทั้งได้ร่วมมือกับสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งเอเชีย  (AFOB) จัดงานประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ 3rd Biotechnology International Congress (BIC) 2015   ภายใต้หัวข้อ “Biotechnology for Healthy Society” ด้วย โดยมีนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนักลงทุนด้านเทคโนโลยีชีวภาพกว่า 20 ประเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และธุรกิจ

นอกเหนือจากนี้ภายในงาน Thailand  LAB  2015  ยังจัดประชุมที่น่าสนใจ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งจากหน่วยงานสำคัญๆรวม   นักวิทยาศาสตร์   นักวิจัย   แวดวงการแพทย์ มาร่วมประชุมวิชาการต่างๆแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เผยแพร่ผลงาน  รวมถึงการหาทางออกในเรื่องต่างๆ  อาทิ วันพุธ  ที่  9 กันยายน 2558 ภาคเช้า+บ่าย ห้องแกรนด์  ฮอล์ 201 สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย มีการประชุม Biotechnology International Congress (BIC) 2015   ในหัวข้อ“Biotechnology for Healthy Society”  

วันพฤหัสบดีที่ 10กันยายน 2558   ภาคเช้าห้องแกรนด์  ฮอล์ 201 สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย มีการประชุมเรื่อง Thai Society of Toxicology และบ่ายจะเป็นกิจกรรม Toxicology & Poster Session 30 topics    วันที่ 11 กันยายน 2558  ห้อง 201 กิจกรรมของ Nano Nationaltechnology CenterMR 220    : สมาคมมาตรวิทยา & สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ + “TRM วัสดุอ้างอิงของไทยเพื่อ Lab ไทย”โดย ดร. กิตติยา เชียร์แมน ตำแหน่ง นักมาตรวิทยาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ  

ตลอดระยะเวลา 3  วันจะมีการประขุมวิขาการมากกว่า 50   หัวข้อ    ใครสนใจร่วมงาน  ได้รับข้อมูลใหม่ๆและเลือกซื้อสินค้าได้ครบ  งานในปีนี้เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพทั้งความรู้วิชาการและการแสดงเทคโนโลยีเครื่องมือวิทยาศาสตร์  ทางห้องปฏิบัติการใหม่ๆมากมาย

สนใจข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ สามารถลงทะเบียนชมงานล่วงหน้าได้ที่ www.thailandlab.com

หรือEmail:thailandlab@vnuexhibitionsap.com หรือสอบถามข้อมูลได้ ที VNU Exhibitions Asia Pacific Co., Ltd. Tel: +662-670-0900 Ext. 201-209 Fax: +662-670-0908

Facebook page:www.facebook.com/ThailandLab   Twitter:twitter.com/ThailandLab

Youtube Channel:www.youtube.com/ThailandLab

You may also like...