ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เปิดห้องนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ห้อง904 ศปร.

You may also like...