CPF ร่วม THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 โชว์ 5 เทรนด์ “อาหารเพื่ออนาคต” ตอกย้ำศักยภาพ Food Tech Company หนุนการบริโภคยั่งยืน

You may also like...