เปิดงาน THAIFEX – Anuga Asia 2022 วันแรกคึกคัก เดินเครื่องสู่งานสัปดาห์แห่งนวัตกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสู่อนาคต

You may also like...