SME Bankปันน้ำใจสู่สังคม
ชุมชนมุสลิม จ.สมุทรปราการ

 

นางสาวนารถนารี  รัฐปัตย์  ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้รับผิดชอบสายงานขึ้นตรงกรรมการผู้จัดการ   พร้อมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาเอสเอ็มอีแบงก์ ร่วมกิจกรรม ธพว.ปันน้ำใจสู่สังคมร่วมพิธีส่งมอบสิ่งของ (บิดุน) พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษา และ ทาสีรั้วคอนกรีตโรงเรียนสามัคคีธรรมอิสลาม มัสยิดดารอสอาดะห์ (ปากลัด) จ.สมุทรปราการ  เมื่อเร็วๆ นี้

 

เอสเอ็มอีแบงก์ “ปันน้ำใจสู่สังคม” ชุมชนมุสลิม จ.สมุทรปราการ3

เอสเอ็มอีแบงก์ “ปันน้ำใจสู่สังคม” ชุมชนมุสลิม จ.สมุทรปราการ4

เอสเอ็มอีแบงก์ “ปันน้ำใจสู่สังคม” ชุมชนมุสลิม จ.สมุทรปราการ2

You may also like...