สสว. จัดงาน SME – GP Day 19-21 ส.ค. เปิดโอกาสใหม่ SME เข้าสู่ตลาดงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มูลค่า 1.3 ล้านล้านบาท

You may also like...