สวทช.-ชมรมอาร์เอฟไอดีฯ
จัดงาน “RFID & IOT 2015”

 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนับสนุนและช่วยเหลือชมรม อาร์ เอฟ ไอ ดี ไทยแลนด์ จัดงาน “RFID & IOT 2015” งานแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี RFID  ใหญ่ที่สุดในไทยปีที่ 4   ปีนี้ชมรมฯ ผนึกกำลังร่วมกับกลุ่ม IOT Thailand Consortium จัดงานเสวนาบรรยายเทคโนโลยี RFID และ IOT ล่าสุด และทิศทางตลาดในไทยและต่างประเทศ พร้อมโชว์โซลูชั่นก้าวหน้าและนวัตกรรมจาก30บริษัท

 

RFID&IOT2015 (7)

 

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “สวทช. ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือชมรม อาร์ เอฟ ไอ ดี ไทยแลนด์ ผ่านทางโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP:ไอแทป) มากว่า 5 ปี โดยได้มีการทำวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการในชมรม อาร์ เอฟ ไอ ดี ไทยแลนด์เพื่อนำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ อยู่หลายโครงการ รวมทั้งสนับสนุนการจัดงาน RFID & IOT 2015 ขึ้นในปีนี้ โดยงาน RFID & IOT 2015 เป็นงานแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี RFID ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดต่อเนื่องปีนี้เป็นครั้งที่ 4 โดยชมรม อาร์ เอฟ ไอ ดี ไทยแลนด์ ร่วมกับกลุ่ม IOT Thailand Consortium จัดขึ้น เพื่อเป็นงานแสดงโซลูชั่นทางด้าน RFID และ IOT กว่า 30 บูธ

 

ประกอบด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยี IOT (Internet of Things) รวมถึงการแสดงผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ประเภทต่างๆ ในภาคการผลิตและบริการ และการนำไปต่อยอดร่วมใช้งานร่วมกับโซลูชั่นต่างๆ ตัวอย่างเช่น ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ล็อคเกอร์ ระบบควบคุมการเข้าออก ระบบบริหารลานจอด ระบบงานลงทะเบียน งานสัมมนา ระบบบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมภาคสนาม เป็นต้น”

 

ดร.ทวีศักดิ์กล่าวต่อว่า สำหรับชมรม อาร์ เอฟ ไอ ดี ไทยแลนด์ เป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการอาร์เอฟไอดีที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์นั้นเป็นแนวคิดเริ่มต้นระหว่าง iTAP กับผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้เทคโนโลยีนี้สามารถสร้างเสริมประโยชน์ให้กับสังคมไทย โดย iTAP ได้ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย จัดหานักวิจัย รวมถึงให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลากว่า 5 ปีที่ผ่านมา โดย iTAP ได้เห็นการเจริญเติบโตของชมรม อาร์ เอฟ ไอ ดี ไทยแลนด์ ด้วยความชื่นชมการจัดงานแสดงความก้าวหน้าและโซลูชั่นของ RFID

 

ชมรมฯ เป็นผู้จัดงานเอง ในแต่ละปีได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปมากกว่า 300 คน ตลอดสามปีที่ผ่านมาและรวมถึงในครั้งนี้ซึ่งเป็นการจัดงานปีที่สี่ก็ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและประชาชนโดยทั่วไปจำนวนมาก จึงทำให้ สวทช. iTAP เชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีจะเป็นเทคโนโลยีที่ให้ประโยชน์กับผู้ประกอบการและประชาชนโดยทั่วไป หากได้มีการนำไปปรับใช้ในธุรกิจและชีวิตประจำวันต่อไป

 

ทั้งนี้ในปัจจุบันระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อการทำงานและการดำเนินชีวิตของคนทั่วโลกมากขึ้น จึงทำให้เกิดบริการที่หลากหลายบนโลกของอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมีทางเลือกในการเลือกรับบริการที่ตรงกับความต้องการของตนเองมากขึ้น เทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในขณะนี้คือ การนำระบบอินเตอร์เน็ตมาเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ โดยข้อมูลความสัมพันธ์จากอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจะถูกนำมาประมวลผล ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะถูกแสดงผลหรือเปลี่ยนเป็นคำสั่งเพื่อสั่งงานให้อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทำงานตามที่ได้ตั้งคำสั่งไว้โดยอัตโนมัติ โดยเทคโนโลยีนี้ถูกเรียกกันอย่างแพร่หลายว่า Internet of Things (IOT) เช่น การควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านผ่านเครือข่าย Internet อาทิ เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟ ระบบกล้องวงจรปิด (ระบบ Smart Home) การนำข้อมูลการใช้ชีวิตประจำวันมาวางแผนการพัฒนาสุขภาพ (Activity Tracker) หรือการใช้ข้อมูลเฉพาะจากอินเตอร์เน็ตมาแจ้งเตือนผู้ใช้งานผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อเกิดผลลัพธ์ตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้

 

สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากแนวคิดที่จะทำให้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีความฉัจฉริยะมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีดังกล่าว สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย และในปัจจุบันมีหลายองค์กรหรือหน่วยธุรกิจได้เริ่มลงทุนด้านงานวิจัยและพัฒนาในเทคโนโลยีด้านนี้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์รูปแบบการใช้งานของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

 

You may also like...