MRT ออกบัตรรูปโดยสาร
ชนิดเติมเงินเริ่มต้น180บาท

 

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือBMCL ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ออกบัตรโดยสารชนิดบัตรเติมเงินรูปแบบใหม่ สีสันสดใส 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคลทั่วไป บัตรเด็ก/ผู้สูงอายุ และบัตรนักเรียน/นักศึกษา ในราคาเริ่มต้น 180 บาท  จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 เป็นต้นไป ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRTทั้ง 18 สถานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  โทร.0-2624-5200

You may also like...