ก.วิทย์พร้อมปล่อยของดี
ช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ

พิเชฐ แย้มชาวอีสานอีกไม่กี่วันมีข่าวใหญ่ รัฐบาลส่งความช่วยเหลือทั่วถึง ชี้เศรษฐกิจทั่วโลกใช้นวัตกรรมขับเคลื่อน วท.พร้อมปล่อยของดี เสริมแกร่งแข่งได้ ไปถึงสากล ทำความฝันของประเทศไทยที่จะสู่ประเทศรายได้สูง และมีที่ยืนในสังคมโลก ทุกชุมชนต้องปรับตัวเพื่อให้ฝันเป็นจริง   รัฐบาลจะส่งความช่วยเหลือไปทุกชุมชนเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้าให้เดินได้ เพื่อพัฒนาโอท็อปให้ดีขึ้น

 

pichet3

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในระหว่างเยือน จ.นครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และได้พบปะชาวบ้านและผู้นำชุมชนที่นำปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ในแปลงนาในพื้นที่ อ.พิมาย อ.ชุมพวง ว่า สินค้าชุมชนได้พัฒนาโดยอาศัยองค์ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาเข้าไปส่งเสริม วันนี้โจทย์จากจังหวัดที่เป็นรูปธรรมต่าง ๆ เป็นสิ่งที่จะสามารถใช้บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และทำให้เกิดวิสาหกิจชุมชนได้จริง แต่สิ่งที่ต้องคิดต่อไปจากนี้คือ วันนี้เรายังมีงานวิจัยอีกหลายชิ้นอยู่บนหิ้งในมหาวิทยาลัย เราจะทำอย่างไรให้นำองค์ความรู้เหล่านั้นมาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และส่งออกได้

ดร.พิเชฐ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ปรับการทำงานไปอยู่กลุ่มเศรษฐกิจ ถือเป็นสิ่งท้าทายและเป็นช่องทางที่จะขยายผลเพื่อให้องค์ความรู้ที่อยู่หลังม่านทั้งหลายถูกนำมาพิจารณาเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นเป็นเทรนด์โลก และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ขณะนี้ทีมเศรษฐกิจนำโดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีในกลุ่มเศรษฐกิจ ประชุมหารือกันทุกเช้าวันจันทร์ ซึ่งมีประโยชน์มากเพราะได้อัพเดทและคลี่ปัญหาต่าง ๆ เพื่อหาทางแก้ไข มาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาอย่างต่อเนื่องก็ด้วยการประชุมนี้

อีกไม่กี่วัน อยากให้ทุกคนอดใจรอ รัฐบาลจะส่งความช่วยเหลือไปทุกชุมชนเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้าให้เดินได้ เพื่อพัฒนาโอท็อปให้ดีขึ้น วันนี้เรามีมาตรการที่จะช่วยเอสเอ็มอีหลายกลุ่มเพื่อให้เดินได้ ประกอบกับโครงการที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำลังแพคเกจและเตรียมเดินหน้าโครงการ Food Innopolis หรือเมืองนวัตกรรมอาหาร โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และชุมชน ก็จะสามารถมาเสริมกันได้ทั้งระบบโดยใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เข้าไปเพิ่มมูลค่า นอกจากนี้ กระทรวงวิทย์จะสนับสนุนการดำเนินการของคลัสเตอร์ที่สร้างผลกระทบสูง เช่น คลัสเตอร์เกษตรแปรรูปสำหรับข้าว มัน ยาง กุ้ง และคลัสเตอร์พลังงาน ซึ่งสามารถนำมาเชื่อมโยงกับชุมชนได้ เพราะฉะนั้นจากนี้ไปทุกชุมชนต้องปรับตัว เพื่อไปสู่ความฝันของประเทศไทยที่จะสู่ประเทศรายได้สูง และมีที่ยืนในสังคมโลก”

 

You may also like...