ธปท.ยกธ.กรุงเทพมีบทบาท
พัฒนาระบบการชำระเงินไทย

 

นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายเทคโนโลยี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) เป็นผู้แทนรับมอบใบประกาศเกียรติคุณจาก ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ขวา) ในฐานะที่ธนาคารกรุงเทพมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศหลายโครงการ โดยเฉพาะการร่วมพัฒนาและผลักดันให้ภาคธุรกิจใช้ NPMS

หรือมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ (National Payment Message Standard หรือ NPMS) รวมถึงการสนับสนุนงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมการใช้งานมาตรฐาน NPMS ไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศในอนาคต

 

โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นในงานสัมมนา BOT Conference on Thailand’s Payment 2015 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ผนึกกำลังผลักดันเศรษฐกิจไทย ก้าวสู่ Digital Economy’ เมื่อเร็ว ๆนี้

You may also like...