ธ.กรุงเทพส่งผลิตภัณฑ์การเงิน
Money Expo Chiangmai2015

 

นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากขวา) นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) และนายอลงกรณ์ คุณานุกุลวัฒนา ผู้จัดการภาคเหนือ 1 (ที่ 2 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ที่ 3 จากซ้าย) และนายสันติ วิริยะรังสฤษฏ์ ประธานจัดงาน (ที่ 2 จากซ้าย) ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิด Money Expo Chiangmai 2015 และเยี่ยมชมบูธธนาคาร

โดยในปีนี้ธนาคารกรุงเทพนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มีคุณภาพภายใต้แนวคิด เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ AECหรือ ‘Bangkok Bank: Your Trusted Partner for the AEC ที่สื่อถึงบทบาทและความมุ่งมั่นของธนาคารในการเป็นเพื่อนคู่คิดที่คอยให้คำปรึกษาวางแผนด้านการเงินและการลงทุนแก่ลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแบบครบวงจร โดยเฉพาะลูกค้าที่สนใจขยายธุรกิจ หรือทำธุรกรรมในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ด้วยธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารไทยที่มีเครือข่ายสาขาต่างประเทศมากที่สุดจำนวน 30 แห่ง ใน 14 เขตเศรษฐกิจสำคัญทั่วโลก ครอบคลุมทั่วภูมิภาคอาเซียน และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับตลาดท้องถิ่นในแต่ละประเทศอย่างลึกซึ้ง จึงพร้อมที่จะเดินเคียงข้างลูกค้าอย่างมั่นใจเพื่อนำไปสู่การขยายโอกาสทางธุรกิจใน AEC

ทั้งนี้งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 หรือ Money Expo Chiangmai 2015 มีขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2558 ที่เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต

You may also like...