ก.อุตฯ-สสว.เชิญฟัง-สมัคร
มาตรการช่วยSMESฝ่าวิกฤต

 

กระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขอเชิญรับฟังและสมัครเข้าร่วมมาตรการช่วย SMES ฝ่าวิกฤตสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน หรือโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถเอสเอ็มอี (เทิร์น อะราวน์) พร้อมรับสมัครผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ 18 พ.ย.2558นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  เข้าฟังและสอบถามรายละเอียดฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

อุต

 

ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งงบประมาณ 630 ล้านบาท เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs ที่กำลังมีปัญหา 17,000 รายให้สามารถปรับตัวมาประกอบธุรกิจต่อไปได้ กลุ่มเป้าหมายเป็นภาคการผลิต 7,000 กิจการซึ่งมี กระทรวงอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ส่วนภาคการค้าและบริการมี สสว.รับผิดชอบ ส่วนใหญ่เน้นกลุ่มลูกค้าธนาคารรัฐ

หลักเกณฑ์คัดเลือกผู้ประกอบการที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย 1.เป็นกิจการที่ประสบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจในรอบ 6 เดือน มียอดขายหรือกำไรลดลง โดยพิจารณาจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าสาธารณูปโภค ยอดการสั่งซื้อ-ขายวัตถุดิบ ฯลฯ 2.เป็นนิติบุคคล/มีการจดทะเบียนการค้า 3.มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทย ร้อยละ 51 ขึ้นไป 4.ดำเนินธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป 5.มีที่ตั้งโรงงานอยู่ในจังหวัดที่ยื่นใบสมัคร 6.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 7.ไม่เป็นกิจการในเครือข่ายของบริษัทแม่ 8.เป็นธุรกิจที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม

ล่าสุดได้แต่งตั้งคณะทำงานย่อยระดับจังหวัด เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีพิธีเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 18 พ.ย.นี้

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ 0-2704-7958 ต่อ 401 – 403 , 08 6- 339-7064 หรือ 081-255-4828 E-mail : smeseminar.dd@gmail.com เว็บไซต์ www.dip.go.th งานนี้ ฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่าย

You may also like...