สวทช.ส่งฑูตเยาวชนวิทย์
ตะลุยญี่ปุ่นเสริมประสบการณ์

 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศแก่น้องๆ ฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยจำนวน 29 คนเมื่อเร็ว ๆนี้ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศอาเซียนหรือ JENESYS 2015 จำนวน 10 วัน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2558 ณ กรุงโตเกียว และเกาะคิวชูเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น

พร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. และนายชิโร่ เทราชิมา (Shiro Terashima) เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี

 

Dr.Omjai Saimek

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. เปิดเผยว่า “สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2015 (1st Batch : Group B – Technology Program) ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2558 ณ กรุงโตเกียว และเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น โดยทางรัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด โดยเยาวชนจะได้เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรม พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นด้วยการพักอาศัยกับชาวญี่ปุ่นแบบโฮมสเตย์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมของไทยกับญี่ปุ่นและกลุ่มอาเซียนด้วย ซึ่งมีเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกทั้งสิ้นจำนวน 29 คน จากมหาวิทยาลัย 20 แห่งทั่วประเทศ”

 

Mr.Shiro Terashima

 

ด้าน นายชิโร่ เทราชิมา (Shiro Terashima) เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า “โครงการ JENESYS หรือ Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths ในปี 2015 ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ประสงค์จะได้เกิดการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่น ประเทศสมาชิกอาเซียน และกลุ่มโอเชียเนีย ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีเยาวชนจากกลุ่มประเทศดังกล่าวเข้าร่วมกว่า 1,840 คน ร่วมกับเยาวชนญี่ปุ่น 250 คน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และส่งเสริมการสร้างความเข้าใจในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศญี่ปุ่นในภาพกว้างขึ้น โดยโครงการนี้เริ่มแรกวางไว้ที่ 5 ปีตั้งแต่ปี 2007 แต่ปัจจุบันดำเนินโครงการต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 8 แล้ว เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียนให้มากขึ้น โดยเน้นที่กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นหลัก”

 

“โดยโครงการ JENESYS 2015 (1st Batch : Group B – Technology Program) น้องๆ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ กรุงโตเกียว และจังหวัดโออิตะในเกาะคิวชู เป็นเวลา 10 วัน เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมทั้งเมืองใหญ่และเมืองเล็กของญี่ปุ่น รวมทั้งได้เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมล่าสุดของประเทศญี่ปุ่นว่ามีอะไรบ้าง และมีเทคโนโลยีประเภทใดบ้างที่ประเทศญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก โดยในกรุงโตเกียวจะได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ซึ่งจะมีการจัดแสดงผลงานนิทรรศการของนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่น 2 ท่านที่ได้รับรางวัลโนเบลเมื่อเร็วๆ นี้ ผมหวังว่าน้องๆ ที่ได้ไปศึกษาที่นี่จะได้รับแรงบันดาลใจและในอนาคตจะได้มีโอกาสชนะรางวัลโนเบลบ้าง ขณะที่การไปทัศนศึกษาที่จังหวัดโออิตะ ที่เป็นจังหวัดเล็กๆ ทางเกาะคิวชูทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น จะเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานและบริษัทต่างๆ ของญี่ปุ่นเพื่อศึกษาและดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยจังหวัดนี้มีบ่อน้ำร้อนเป็นจำนวนมาก น้องๆ จะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็นด้วย นับเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นและเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนไทยได้เป็นอย่างดี” นายชิโร่ เทราชิมา กล่าวสรุป

You may also like...