กลุ่มซีไอเอ็มบีพาเครือซีพีลุย
สยายปีกธุรกิจข้าวในอาเซียน

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมในพิธีลงนามสนับสนุนสินเชื่อระหว่างธนาคาร ซีไอเอ็มบี เบอร์ฮาด, ลาบวน ออฟชอร์ ประเทศมาเลเซีย และบริษัท อัปสรา ไรซ์ (กัมพูชา) จำกัด บริษัทร่วมทุนระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์และเครือโซม่า วงเงินรวม 26.5 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมสินเชื่อระยะยาวและสินเชื่อหมุนเวียน เพื่อก่อตั้งโรงงานผลิตข้าวในจังหวัดกำปงสปือ ประเทศกัมพูชา เพื่อผลิตข้าวหอมกัมพูชาคุณภาพส่งออกตลาดโลก เน้นตลาดยุโรป ตั้งเป้า3 แสนตันข้าวสารต่อปี

 cii2

นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย อาศัยจุดแข็งด้านเครือข่ายอันแข็งแกร่งของกลุ่มซีไอเอ็มบี ทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานพลังและเชื่อมโยงการให้บริการ จนสามารถพาลูกค้าไทยไปเปิดตลาดใหม่ๆในอาเซียน ดังวิสัยทัศน์ของธนาคาร ‘ASEAN For You’

 

ล่าสุด ธนาคารได้ส่งต่อลูกค้ารายบริษัท อัปสรา ไรซ์ (กัมพูชา) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์และเครือโซม่า ไปยังธนาคาร ซีไอเอ็มบี ลาบวน ประเทศมาเลเซีย (CIMB BANK BERHAD, LABUAN OFFSHORE BRANCH) ธนาคารสมาชิกของกลุ่มซีไอเอ็มบี ในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อก่อตั้งโรงงานผลิตข้าว ทั้งสินเชื่อระยะยาวและสินเชื่อหมุนเวียน เป็นจำนวนเงินรวม 26.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

 

“การได้รับความไว้วางใจจากเครือซีพีในการใช้บริการด้านการเงินและเครือข่ายของกลุ่มซีไอเอ็มบีครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ที่จะต่อยอดและพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าบริษัทไทยซึ่งเล็งเห็นโอกาสในกัมพูชา รวมถึงประเทศอื่นๆในอาเซียน ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นมาสักพักใหญ่ๆแล้ว สิ่งที่เราและเครือซีพีจะเรียนรู้ไปด้วยกันคือการใช้ประโยชน์และโอกาสจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่น่าจะช่วยให้กฎระเบียบต่างๆในการทำธุรกิจข้ามพรมแดนผ่อนคลายขึ้นในอนาคต” นายสุภัค กล่าว

 

นายบุญเกียรติ วงศ์เจริญแสงสิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัปสรา ไรซ์ (กัมพูชา) กล่าวว่า บริษัทอัปสราไรซ์ (กัมพูชา) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 โดยการร่วมทุนระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์และเครือโซม่าผู้ดำเนินธุรกิจด้านการเกษตรการศึกษาและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานการได้รับสินเชื่อจากกลุ่มซีไอเอ็มบีมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างโรงสีข้าวในจังหวัดกำปงสปือ ประเทศกัมพูชา ผลิตข้าวโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตั้งแต่การอบลดความชื้น กระบวนการขัดสีและปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้าวหอมกัมพูชาที่ได้คุณภาพมาตรฐานการส่งออกในตลาดโลก ตั้งเป้าหมายกำลังการผลิตข้าวหอมคุณภาพ 3 แสนตันข้าวสารต่อปีภายใต้แบรนด์‘Royal Mongkut’ เพื่อส่งออกไปทั่วโลก โดยเน้นตลาดยุโรป

 

You may also like...