สำนักจัดหารายได้สภากาชาด
เปิด “ห้องได้บุญ” โฉมใหม่

 

นายแผน วรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาดไทย หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ และคณะกรรมการหารายได้การกุศลเพื่อสภากาชาดไทย ร่วมเปิด “ห้องได้บุญ” โฉมใหม่ จากของเหลือใช้เปลี่ยนเป็นของเพิ่มคุณค่าสำหรับเจ้าของรายใหม่ เพราะหนึ่งการให้…นอกจากจะเป็นความสุขของผู้ซื้อสินค้าที่เป็นเจ้าของใหม่ของสินค้าแล้ว…ความสุขนั้นยังส่งต่อไปถึงผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส และผู้ตกทุกข์ได้ยากต่าง ๆ ในสังคมอีกด้วย

สำนักจัดหารายได้ จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมเยี่ยมชม “ห้องได้บุญ” โฉมใหม่และเลือกซื้อสิ่งของต่าง ๆ ในราคาพิเศษมากมาย หรือร่วมคัดสรรสิ่งของเครื่องใช้ที่ยังอยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานต่อได้ทันทีมาบริจาคที่ “ห้องได้บุญ” เปิดทำการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02- 256-4622 และ 02-250-0318 และ เว็บไซต์: www.redcrossfundraising.org

 

You may also like...