เล็กซ์มาร์ก-คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน
รุกตลาดเครื่องพิมพ์-เจาะองค์กร

 

เล็กซ์มาร์ก (Lexmark) ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ยักษ์ใหญ่ ประกาศแผนธุรกิจครั้งสำคัญในไทย พร้อมร่วมมือบริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Lexmark ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ชูแนวคิด “Open the Possibilities” สร้างนวัตกรรมพรินเตอร์โซลูชันสำหรับองค์กร เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Lexmark และศูนย์ Lexmark Executive Briefing Center แห่งแรกในไทย มั่นใจเศรษฐกิจไทยโตช่วง 2559-2563 ราว 13.4% ทำตลาดเน้นความสมบูรณ์แบบบริหารจัดการข้อมูลมหาศาลในองค์กร

ภาพคุณแอนครู ยง

นายแอนดรู ยง ผู้จัดการทั่วไป – เอเชียแปซิฟิก บริษัท เล็กซ์มาร์ก อินเตอร์เนชันแนล จำกัด กล่าวว่า การเข้ามาทำธุรกิจของ Lexmark ในประเทศไทยผ่านบริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด ถือเป็นทางเลือกและการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้าด้านการจัดการงานพิมพ์ ในประเทศไทยให้มีทางเลือกผ่านสินค้าของแบรนด์ Lexmark มากขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์ดัชนีการเติบโตภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย ในช่วงระหว่างปี พศ. 2559-2563 คาดว่าจะมีการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 13.4% หรือ 448 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ Lexmark มีความมั่นใจมากที่จะเข้าทำตลาดและลงทุนเปิดศูนย์ Lexmark Executive Briefing Center ขึ้นร่วมกับคอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน

โดยในเรื่องของการทำตลาดในประเทศไทย คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยนจะเป็นตั วแทนจำหน่าย หรือ Distributor ผู้รับผิดชอบในการดูแลบริษัทคู่ค้า รวมถึงจัดฝึกอบรม เสริมความรู้พัฒนาทักษะ และนำเสนอโซลูชันเครื่องพิมพ์ สำหรับองค์กรที่ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม ทั้งนี้ในการทำตลาดเทคโนโลยีการพิมพ์ของ Lexmark จะเน้นในเรื่องของความสมบูรณ์แบบในการบริหารจัดการข้อมูลมหาศาลในองค์กร ประกอบด้วย

1.การเชื่อมต่อเอกสารและโลกดิจิ ทัลไว้ในมือคุณ (Digitalization with OCR Technology) โดยโซลูชันนี้ จะช่วยให้ลูกค้าสามารถแปลงข้อมูลจากกระดาษ เป็นไฟล์ดิจิทัลที่เก็บข้อมูลในรูปแบบของตัวอักษร (Text Based) รวมถึงแยกประเภทของเอกสาร หรือดึงข้อมูลที่จำเป็นออกมาสำหรับบริหารจัดการต่อไป โดยใช้ OCR (Optical Character Recognition) เทคโนโลยีที่อยู่ภายในเครื่อง โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์ แวร์หรือเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติ มสำหรับการแปลงไฟล์ภาพเป็นตัวอั กษรอีกต่อไป

2. สั่งพิมพ์เอกสารได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์เคลี่อนที่ – Mobile Printing/BYOD (Bring Your Own Devices) ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ลูกค้าก็สามารถที่จะสั่งพิมพ์เอกสารได้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet (Android/IOs/Windows Phone) โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยคอมพิ วเตอร์หรือแล็ปท็อปอีกต่อไป ทั้งนี้ Lexmark รองรับการทำงานผ่านทางแอปพลิ เคชั่นบน Android/iOS รวมถึงเทคโลยี Air Print บน iOS และ NFC Technology บนอุปกรณ์ Android

3.พิมพ์หรือสแกนเอกสารผ่านระบบคลาวด์ – Cloud printing/Cloud scanning ด้วยความสามารถของเครื่องพิมพ์ และเทคโนโลยี Google Cloud คุณสามารถสั่งพิมพ์งานได้จากอุ ปกรณ์เคลื่อนที่ในระบบ Android หรือ Chrome browser รวมถึงสามารถสั่งพิมพ์ และสแกนเอกสารได้จาก Google Drive เพียงเท่านี้คุณก็สามารถทำงานหรือจัดการกับเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลา

ภาพคุณ ศุภกิจ

ด้านนายศุภกิจ ติยะวัชรพงศ์ กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจผู้ แทนจำหน่ายและบริการระบบคอมพิวเตอร์องค์กร บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด กล่าวถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์ Lexmark อย่างเป็นทางการว่า คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน ได้เริ่มประสานความร่วมมือทางธุรกิจกับ Lexmark มาตั้งแต่ปี 2557 โดยเครื่องพิมพ์ Lexmark ได้มีการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้มี ความแข็งแกร่งมากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์และมัลติฟังก์ชันสำหรับองค์กรและในปีนี้คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยนได้ยกระดับความร่วมมือทางธุ รกิจกับ Lexmark โดยการเปิดศูนย์การสาธิตผลิตภั ณฑ์ของ Lexmark ที่เรียกว่า Lexmark Executive Briefing Center เพื่อโชว์นวัตกรรมโซลูชันการจัดการเอกสารการพิมพ์แบบครบวงจร

นอกจากนี้ได้นำเครื่องพิมพ์ของ Lexmark รุ่น Top Model CX 825 ที่เป็นมัลติฟังก์ชัน สำหรับองค์กรมาแสดงในศูนย์ Executive Briefing Center ให้กับบริษัทคู่ค้า ซึ่งสามารถพาลูกค้ามาชมโซลูชันเครื่องพิมพ์สำหรับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นโซลูชัน Cloud, Mobility หรือ Digitalization

โดยเครื่องพิมพ์ของ Lexmark สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์มือถือได้ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ มาปรับใช้กับการทำงาน บริหารจัดการงานเอกสารและเทคโนโลยีการพิ มพ์สำหรับองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ช่วยให้สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการสืบค้น ประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มศักยภาพทางด้านการแข่ งขันให้เหนือกว่าคู่แข่งทางธุ รกิจ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการจัดอบรมสัมมนาสำหรับบริษัทคู่ค้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขายสินค้าของ Lexmark ซึ่งทางบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมของ Lexmark ที่สิงคโปร์มาเป็นอย่างดี รวมถึงการบริการหลังการขาย ซึ่งทางบริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด มีศูนย์ซ่อม หรือ Service Center ที่พร้อมให้บริการลูกค้า

You may also like...