กลุ่มธนาคารกรุงเทพร่วมเปิดบูธ
งาน “สัปดาห์ประกันภัย 2559”

 

นางพจณี คงคาลัย (ที่4จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายพนัส ธีรวณิชย์กุล (ที่ 3) กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และนางคมคาย ธูสรานนท์ (ที่3จากซ้าย) รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารจากทั้ง 3 องค์กรผู้นำด้านธุรกิจการเงิน ประกันชีวิต และประกันวินาศภัยต้อนรับ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ (กลาง) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยให้เกียรติร่วมเปิดบู้ธ งานสัปดาห์ประกันภัย 2559

โดยในปีนี้บู้ธกลุ่มธนาคารกรุงเทพ นำเสนอด้วยแนวคิด “Live a Better Life with Smart Insurance” เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนด้วยการวางแผนทางการเงินให้กับตนเองและครอบครัว ทั้งการสร้างหลักประกันควบคู่กับการสร้างฐานะ

You may also like...