ก.วิทย์เชิญร่วมลงนามไว้อาลัย
ผ่านเวบไซต์www.most.go.th

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยและชาวโลกร่วมลงนามแสดงความอาลัย ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวง เพื่อเป็นอีกช่องทางในการร่วมอาลัยที่สะดวก ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ได้แก่   www.most.go.th  เผยเพียง 4 วัน ยอดทะลุ 1.4 ล้านคน เตรียมรวบรวมรายชื่อ รวมเล่มนำเสนอครม.ในนามรัฐบาลเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ต่อไป นอกจากนี้ยังร่วมลงนามในเวบไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) www.nstda.or.th/king หรือ www.nstda.or.th/HMKingRama9

 ดร.พิเชฐ1

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ด้วยจิตรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันคนละไม้คนละมือ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสแสดงความอาลัยพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

ดร.พิเชฐ กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เริ่มจัดทำระบบเพื่อรองรับการลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่เย็นวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธี สามารถร่วมแสดงความอาลัยทางเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ www.most.go.th หรือที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)www.nstda.or.th/king หรือ www.nstda.or.th/HMKingRama9

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า หลังจากที่มีการประชาสัมพันธ์ออกไป ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ลงนามแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการปรับระบบให้มีขนาดความจุที่เพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยได้จัดทำหน้าจอทั้งหมด 5 ภาษาคือ ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น และไทย

นอกจากนี้ยังได้ประสานงานไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้เผยแพร่เชิญชวนไปยังสถานทูตไทยทั่วโลก รวมทั้งกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ตลอดจนศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง ทั้งนี้เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมจะได้มีการรวบรวมรายชื่อทั้งหมด นำมาจัดพิมพ์รวมเล่มหนังสือให้เป็นประวัติศาสตร์ ในนามของรัฐบาลต่อไป

You may also like...