เอสเอ็มอีแบงก์มอบนโยบาย
ผู้บริหาร-พนักงานถิ่นอิสาน

 

นายสุพจน์  อาวาส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) มอบนโยบายและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน ที่ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2558   เพื่อระดมความคิดและนำข้อคิดเห็นที่ได้รับเป็นแนวทางในการพัฒนา หรือ ขับเคลื่อนพลังของธนาคารให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น    เมื่อเร็วๆ นี้  ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการ ที่สำนักงานใหญ่ SME Bank Tower ไปแล้ว พร้อมเผยเป้าฟื้นกิจการภายในไตรมาส3 สะสางหนี้เสีย

ที่มีอยู่ในปัจจุบันกว่า 3 หมื่นล้านบาท หรือ 39% ของสินเชื่อรวม ให้เหลือที่ 2 หมื่นล้านบาท เล็งอนาคตเปิดบริการใหม่รับฝากเงินจากบุคคลภายนอก

 

You may also like...