ซีพีเอฟ ร่วมยินดีเอกอัคราชทูต
ฉลอง72 ปีวันชาติเวียดนาม

 

นายเหงียน ไฮ บัง (H.E.Ambassador, Nguyen Hai Bang)  (ที่ 2 จากซ้าย) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย จัดงานเฉลิมฉลองครบ 72 ปีวันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเป็นกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตเวียดนาม-ไทย และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆร่วมแสดงความยินดีในวันสำคัญดังกล่าวโดยมี ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

You may also like...