ธ.กรุงเทพรับชำระเงินประกันสังคม
ผ่าน e-Paymentหนุนสังคมไร้เงินสด

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามกับนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และนายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Payment) กับสำนักงานประกันสังคม  โดยธนาคารร่วมให้บริการฯ ตามนโยบายขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้นายจ้างสามารถเลือกสมัครใช้บริการของธนาคารกรุงเทพ ได้ 2 ช่องทางผ่านบริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง (Biz iBanking) และบริการคอร์ปอเรท ไอแคช(Corporate iCashที่แสนสะดวก เพราะสามารถทำรายการได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเตอร์เนต ที่มั่นใจได้ว่าชำระเงินถูกต้องตามที่ส่งข้อมูลให้สำนักงานประกันสังคม ด้วยระบบที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณและชำระเบี้ยปรับเงินเพิ่มได้ โดยนายจ้างสามารถลดขั้นตอนการดำเนินการ และฟรีค่าธรรมเนียม นับเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศไทยเข้าสู่ระบบ e-Payment อย่างครบวงจรแทนการใช้เงินสดหรือเช็ค

You may also like...