ชมนิทรรศการพระราชพิธีฯหมู่คณะ
ต้องแจ้งก.วัฒนธรรมล่วงหน้า3วัน

 

กระทรวงวัฒนธรรม แจ้งว่า หน่วยงาน สถานศึกษา หรือประชาชนที่ประสงค์เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง เป็นหมู่คณะ ให้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์มายังกระทรวงวัฒนธรรม (เรียน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) โดยสามารถส่งหนังสือได้ตามช่องทาง ดังนี้

ส่งหนังสือที่ : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10 ถนนเทียนร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง กทม. 10310 โทร.02 209 3503 หรือแฟกซ์มาที่ 02 209 3591
ส่งหนังสือด้วยตนเอง : ศูนย์ส่วนหน้ากระทรวงวัฒนธรรม ตั้งอยู่ ณ ห้องจำหน่ายบัตรโรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก)

โดยขอให้ส่งหนังสือล่วงหน้าก่อนการเข้าชมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เตรียมพร้อมในการจัดระบบการดูแลให้ท่านได้รับความสะดวกมากที่สุด สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1765

 

 

ขอบคุณภาพประกอบจาก-http://news.thaipbs.or.th

You may also like...