ส่งสุขปีใหม่จากใจกระทรวงวิทย์ฯ
มอบของขวัญ-ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขานรับโยบายพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จัดเตรียมของขวัญสุดพิเศษ มอบแด่ประชาชน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ก้าวเข้าสู่ปีจอ พร้อมเปิดศักราชใหม่ นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำไทย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 แยกเป็นของขวัญวทน.เพื่อเด็กและเยาวชนและวทน.เพื่อเกษตรกรและผู้ประกอบการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเตรียมของขวัญปีใหม่ไว้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเป้าหมายใหญ่ คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อเด็ก เยาวชนและประชาชน เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ พาเด็ก เยาวชนและประชาชน สัมผัสกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านกิจกรรม สถานที่และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ฟรี และ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเกษตรกรและผู้ประกอบการ นำเอา วทน. ส่งเสริมศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทัดเทียมสากล ดังต่อไปนี้

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเด็ก เยาวชนและประชาชน : 

 1. Space Inspirium เปิดให้เข้าชมฟรี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้รับความรู้ และประสบการณ์แปลกใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ ระหว่างวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 2. ตะลุยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฟรี รับปีใหม่ ๒๕๖๑ ระหว่าง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๕ มกราคม ๒๕๖๑            ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี  สร้างความรู้ ความสนุกสนานและตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้และสนใจเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ
 3. ส่องจันทร์ใหญ่ใกล้โลก ๑๖๐ แห่งทั่วประเทศ ตั้งจุดสังเกตการณ์หลัก ๔ จุด เชียงใหม่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา และสงขลา ระดมกล้องโทรทรรศน์หลากชนิดบริการประชาชนส่องจันทร์โตเต็มดวงแบบเต็มตาและวัตถุท้องฟ้าอื่น ๆ ที่น่าสนใจ       ในวันที่ ๒ มกราคม 25๖๑ (เวลา ๑๘:๐๐ – ๒๒:๐๐ น.)
 4. ชวนเที่ยววันเด็ก ๒๕๖๑ บนเส้นทาง “ถนนสายวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ มกราคม 25๖๑ บริเวณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
 5. นิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจด้านนวัตกรรม นำเสนอเรื่องราว ผลงาน แนวคิด ความสำเร็จของผู้นำทางด้านนวัตกรรมในหลากหลายสาขาอาชีพในประเทศไทย เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมแก่สาธารณชน ซึ่งจะเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะผลักดันการพัฒนานวัตกรรมขึ้นในประเทศให้ประเทศไทยเป็นประเทศนวัตกรรม ปลายเดือนมกราคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี
 6. e-book เลี้ยงลูกรัก เป็นนักวิทย์ ถ่ายทอดแนวคิดในการบ่มเพาะเด็กที่มีความสามารถพิเศษทั้งในแง่การเลี้ยงดูโดยครอบครัว และการเข้าไปมีส่วนช่วยสนับสนุนของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) โดยถอดบทเรียนวิธีการเลี้ยงลูกให้เก่งด้านวิทยาศาสตร์ จาก ๑๓ ครอบครัว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 7. ของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมตวันนา  สุรวงศ์  กรุงเทพฯ, การพัฒนาเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ เพื่อมอบให้โรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวน ๒๐๐ เครื่อง ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 – เมษายน 2561
 1. ใช้ชีวิตให้ง่าย ไปกับ Mobile App. – TVIS (การจราจร กล้องวงจรปิด เรดาร์ตรวจอากาศ ตรวจฝน) แอปพลิเคชันการบูรณาการข้อมูลเรด้าร์และกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานคร เรด้าร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา กล้อง CCTV ของกรมทางหลวง สามารถดึงภาพจากกล้อง CCTV เพื่อดูสภาพจราจรในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ยังรวบรวมข้อมูลน้ำท่วมเพื่อเป็นข่าวสารให้กับผู้ที่สนใจ โดยผ่านแหล่งต่าง ๆ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเกษตรกรและผู้ประกอบการ :

 1. แจกคูปองวิทย์เพื่อ OTOP แก่ผู้ประกอบการ ๘๒๙ ราย ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาและยกระดับกระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งส่งเสริมการตลาด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 2. การผลิตสื่อดิจิทัลคอนเทนท์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและวิดีทัศน์ ซึ่งผลิตโดยนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของจังหวัด และเพิ่มรายได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น
 3. ตลาดนัดประชารัฐเพื่อผู้ประกอบการท้องถิ่น จัดตลาดนัดประชารัฐเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถจำหน่ายสินค้าในท้องถิ่นของปทุมธานี และจะจัดเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 4. จัดโปรโมชั่นลดราคา 20% งานบริการภาคอุตสาหกรรม 3 เดือน อันได้แก่ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ศูนย์พัฒนาและทดสอบสมบัติของวัสดุ  ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
 5. ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่        ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการได้เข้าไปช่วยพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑           ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ
 6. ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map Mobile) (Android/IOS) เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลพื้นที่ด้านการเกษตรครอบคลุม ๗๖ จังหวัด
 7. การพัฒนาและส่งมอบเครื่องเพาะถั่งเช่าอัตโนมัติเพื่อส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2561

ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้น เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ จากใจกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่พร้อมจะมอบความสุข ความรู้ ความสามารถและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของไทยให้เติมโตขึ้น แล้วยังเป็นการพัฒนากำลังคน ปลูกฝัง วทน. แก่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญสำหรับประเทศต่อไป

 

 

ขอบคุณภาพประกอบจาก-http://www.thaifstt.org

You may also like...