SCB Abacus-มหิดลวิทยานุสรณ์
จัดเวิร์กช็อป “แชทบอทอัจฉริยะ”

 

 

บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด (SCB Abacus) บริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ริเริ่ม “โครงการสร้างแชทบอทอัจฉริยะกับ เอสซีบี อบาคัส ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้การพัฒนาแชทบอท (Chatbot) หรือโปรแกรมหุ่นยนต์สนทนาที่สามารถเข้าใจคำพูดของมนุษย์และสามารถตอบโต้กับผู้สนทนาได้อัตโนมัติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยทาง เอสซีบี อบาคัส ระดมทีมงานที่ล้วนมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) วิศวกรรมข้อมูล (Data Engineering) และการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) มาร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนที่มีความสนใจทางด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และต่อยอดต่อไปได้หลากหลายตามความสนใจของแต่ละคน

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด กล่าวถึงการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า “เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมของประเทศ ดังนั้น เป้าหมายสำคัญของการจัดโครงการนี้คือการช่วยให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ เข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในอนาคต รวมทั้งพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นนักวิทยาศาตร์ข้อมูล หรือ Data Scientist ซึ่งเป็นสายงานที่มีบทบาทสำคัญและเป็นที่ต้องการอย่างมากในวงการธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต เราจึงอยากปูพื้นฐานความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI)  รวมทั้งศักยภาพของ AI ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ในหลากหลายบริบท และในหลายภาคธุรกิจ ดังนั้น โจทย์หลักของเวิร์กช็อปครั้งนี้จึงเป็นการกระตุ้นความคิดและจินตนาการของนักเรียนในการนำ AI ไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยสังคม ชุมชน รวมถึงตนเอง หลังจากนั้นจึงแนะนำแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์นั้น ๆ ”

จุดเด่นของโครงการนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดของทีมงาน เอสซีบี อบาคัส ซึ่งต่างเป็นผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาด้านเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advanced Data Analytics) ที่มีประสบการณ์ในวงการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ตั้งแต่การออกแบบหลักสูตร เนื้อหา และแบ่งบทบาทหน้าที่ในการเป็นพี่เลี้ยงดูแลการสอนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้รู้จัก เล็งเห็นภาพของสาขาวิชาที่เป็นก้าวแรกสู่เทคโนโลยีด้าน AI และด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)  และยังเป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ (Lifelong Learning) ให้แก่เยาวชนได้นำความรู้ไปศึกษาต่อยอดพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

“เราเชื่อว่าแนวทางของเวิร์กช็อปครั้งนี้ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการกระตุ้นให้นักเรียนตั้งคำถาม และนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาแก้ปัญหา ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่กำลังศึกษาและให้ความสนใจ พร้อมทั้งมีทักษะที่จำเป็นต่อการยกระดับศักยภาพสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป” ดร.สุทธาภา กล่าวเสริม 

อาจารย์เลาขวัญ งามประสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กล่าวว่า “เวิร์กช็อปครั้งนี้ได้กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI เพิ่มมากขึ้น และช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากบุคลากรชั้นแนวหน้าที่จะเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่อยากที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับสังคมต่อไปในอนาคต”

หนึ่งในบรรดานักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่ได้มาร่วมเวิร์กช็อปครั้งนี้ นายนฤปชัย ไพรระหงกุล ชั้นม. 6 เสริมว่า “รู้สึกดีมากที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้ การได้ลองมาพัฒนาแชทบอท คือการเปิดโลกทัศน์ใหม่ บรรยากาศก็สนุก ได้ความรู้แบบอัดแน่น ซึ่งผมเชื่อแน่ว่าจะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กับแนวคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในอนาคต ซึ่งอาจเริ่มจากไอเดียง่าย ๆ ใกล้ตัวก่อน เช่น แนวคิดที่ผมนำเอาจิตวิทยามาประยุกต์ใส่ตัวบอท ซึ่งช่วยยกระดับความสามารถของบอทให้สนทนาได้ใกล้เคียงมนุษย์และเป็นธรรมชาติมากขึ้น”’

ความร่วมมือกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในครั้งนี้นับเป็นต้นแบบในการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้าน AI และ Data Science จากบุคลากรของ เอสซีบี อบาคัส สู่เยาวชนและสาธารณชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และเปิดประตูสู่การต่อยอดพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมในอนาคตจากกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ โดยในปีนี้ เอสซีบี อบาคัส มีแผนที่จะจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องในอนาคตทั้งในระดับของชุมชน มหาวิทยาลัย กลุ่มคนทำงาน โดยผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวขององค์ความรู้ ข่าวสาร และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของเอสซีบี อบาคัส ได้ที่  www.scbabacus.com

You may also like...