ปี61ไทยผลิตกุ้งลดลง3%
สมาคมฯชี้กุ้งไทยดีสุด

You may also like...