ไทยประกันชีวิตร่วมเปิดงาน
ประกวดรถโบราณ#43

นางสาวณัฐกานต์ จันทร์ไทย ผู้จัดการอาวุโส ส่วนสื่อสารออนไลน์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดงาน ประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 43งานแสดงรถโบราณและรถคลาสสิคทรงคุณค่าในบรรยากาศสไตล์ฮาวานา ระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

 

You may also like...