Category: การศึกษา-วิทย์-เทคโนฯ

อว. พร้อม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” จัด “หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า” ลุยขับเคลื่อนงานด้าน อววน. พัฒนาพื้นที่จังหวัด

Print Friendly, PDF & Email

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) มอบนโยบาย “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดด้วยอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ( …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช.สนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ ประดิษฐ์คิดค้น -ถ่ายทอดเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร”

Print Friendly, PDF & Email

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)จัดงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2563 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมสนับสนุนสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลอง …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“กสศ. จับมือ กทม. -สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว” ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกทม. พร้อมส่งเสริมเด็กปฐมวัยยากจนทั้งใน-นอกระบบได้ศึกษาพัฒนาต่อเนื่อง

Print Friendly, PDF & Email

“กสศ. จับมือ กทม. -สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว” ยกระดับศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครจำนวน 292 ศูนย์ เด็กจำนวน 22,713 คน ควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยยากจ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“ดีป้า” โชว์ผลงานรอบ 3 ปี ชูธงความสำเร็จเป็นแถวหน้า ช่วยพลิกโฉมประเทศไทยด้วย “เทคโนโลยีดิจิทัล” ในทุกมิติ

Print Friendly, PDF & Email

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล แถลงผลงานสำคัญในรอบ 3 ปี ภายใต้แนวคิด “The Premier by depa” ชูความเป็นแถวหน้าด้านการส่งเสริมและพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคม และความร่วม …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

เทคนิคอุดรฯ อวดโฉมสิ่งประดิษฐ์จากห้อง FabLab ที่ สวทช. สนับสนุน เพิ่มทักษะวิศวกรรม-สร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกร

Print Friendly, PDF & Email

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรม Site Visit to LAB ตอน FabLab วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ที่ จ.อุดรธานี เยี่ยมชมนวัตกร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สสส. ผนึก เนคเทค สธ. เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน พัฒนาแอป ‘FoodChoice’​ สแกนก่อนกิน

Print Friendly, PDF & Email

สสส. ผนึก เนคเทค สธ. เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน พัฒนาแอป FoodChoice สแกนก่อนกิน นวัตกรรมใหม่เพื่อสุขภาพ เช็คโภชนาการ ช่วยให้ตัดสินใจเลือก ‘ขนม-เครื่องดื่ม’ มีประโยชน์ พิชิตเป้าเด็กไทยไม่อ้วน ไร้ฟันผุ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

JAXA ส่งมอบผลึกโปรตีนจากอวกาศกลับไทย

Print Friendly, PDF & Email

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือ ไบโอเทค สำนักงานพัฒ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. จัดประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 64 พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร”

Print Friendly, PDF & Email

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564 และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประดิษฐ์คิดค้น การถ่ายทอดเทคโนโลยีอ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. ให้ทุนพัฒนานักวิจัยครั้งใหญ่กว่า 422 ทุน ร่วมกับ 36 หน่วยงาน -​ภาคเอกชน 54 บริษัท

Print Friendly, PDF & Email

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ลงนามการให้ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการร่ว …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. บ่มเพาะอาจารย์อาชีวศึกษา เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยวิจัย-นวัตกรรม

Print Friendly, PDF & Email

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดกิจกรรมบ่มเพาะอาจารย์ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมสายอาชีวศึกษาประจำปี 2563 เพื …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]