Category: การศึกษา-วิทย์-เทคโนฯ

สกสว. เปิดเวทีรับฟังความเห็น “แนวทางการพัฒนาประเทศ ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”

Print Friendly, PDF & Email

สกสว. เปิดเวทีรับฟังความเห็น “แนวทางการพัฒนาประเทศ ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” วันที่ 6 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิท …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วศ. เสริมหลักสูตร ISO/IEC 17043 สร้างผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล

Print Friendly, PDF & Email

วศ. เสริมหลักสูตร ISO/IEC 17043 สร้างผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดฝึกอบรมเรื่อง “ข้อกำหน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

อว.จับมือ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฎสร้าง “วิศวกรสังคม” ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มอบทุนวิจัย 750,000 แสน/แห่ง สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม ชุมชน

Print Friendly, PDF & Email

อว.จับมือ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฎสร้าง “วิศวกรสังคม” ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มอบทุนวิจัยแห่งละ 750,000 แสน ให้ไปสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม ชุมชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วว. มอบน้ำอิเล็กทรอไลต์สำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรค หนุนภารกิจ ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน อพวช. เทคโนธานี

Print Friendly, PDF & Email

วว. มอบน้ำอิเล็กทรอไลต์สำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรค สนับสนุนภารกิจ ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน อพวช. เทคโนธานี ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. มอบชุด PAPR รพ.อานันทมหิดล รับมือโควิด-19

Print Friendly, PDF & Email

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะ พร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) ให้แก่โรงพยาบาลอานันทมหิดล …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. หนุน มฟล.- สสอ.แม่ฟ้าหลวง พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข-แกนนำชุมชน ป้องกันโควิด-19

Print Friendly, PDF & Email

วช. หนุน มฟล. และ สสอ.แม่ฟ้าหลวง เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขและแกนนำชุมชน เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 บริเวณพื้นที่ชายแดน ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานวัตถุดิบประกอบอาหาร โครงการ “อว.พารอด”

Print Friendly, PDF & Email

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานวัตถุดิบประกอบอาหาร แก่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำหรับโครงการ “อว.พาร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วศ.อว. ห่วงใยบุคลากร “มอบเงินช่วยเหลือ”ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากโควิด-19

Print Friendly, PDF & Email

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะผู้บริหาร (วศ.) ให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวแม่บ้านประจำ วศ. ผู้ป่วยโควิด-19 ที่เสียชีวิต นพ.ปฐม สวรร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ซินโครตรอนต่อยอด “ห้องความดันลบ” ร่วม “ฮุก 31” เปลี่ยนรถตู้ธรรมดาพาผู้ป่วยโควิด-19 กลับบ้าน

Print Friendly, PDF & Email

จากสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ระบาดสูงจนมีเตียงรองรับไม่เพียงพอ จึงเกิดแนวทางนำผู้ป่วยจากพื้นที่เสี่ยงกลับภูมิลำเนา ซึ่งรถรับส่งผู้ป่วยนั้นต้องออกแบบให้สามารถสร้างความปลอ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สทนช.ติวเข้ม Blue-Net Camp#1 ปั้นเยาวชนสู่ผู้นำแก้วิกฤตน้ำ

Print Friendly, PDF & Email

สทนช. เดินหน้าภารกิจ พัฒนา ขับเคลื่อน และยกระดับความร่วมมือของทุกภาคส่วนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ำ โดยเฉพาะพลังการขับเคลื่อนของเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รอบรู้ เข้าใจสถานการณ์ และมองเห็นปัญหาเ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]