Category: การศึกษา-วิทย์-เทคโนฯ

ไทยหายจากโรคติดเชื้อโควิด-19 อันดับ2ของโลก​ 91% รองจากจีน

Print Friendly, PDF & Email

🌐📊สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)เปิดเผยสถิติสำคัญ เกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก📊🌐 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

คนกรุงเทพออกนอกบ้าน เดินทางมากขึ้น

Print Friendly, PDF & Email

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ การวิจัยและพัฒนา เปิดเผยผลการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา คนกรุงเทพฯ อ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ปัจจัยเสี่ยงผู้ติดเชื้อโรคโควิดในไทย จากจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 2,568 ราย

Print Friendly, PDF & Email

ปัจจัยเสี่ยงของผู้ติดเชื้อโรคโควิดในประเทศไทย (จากจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 2,568 ราย) สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 1,069 ราย อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่แออัด 250 ราย คนไทยเดินทางกลับจากต่า …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ศปก.วิจัย​ โควิด-19 วช.​ระดมพลัง​ผู้ใช้งาน ภาควิชาการ เอกชน เร่งวิจัยนวัตกรรมชุดตรวจ วัคซีน

Print Friendly, PDF & Email

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยและพัฒนา (ศปก.วิจัย) โควิด-19 โดย วช.ระดมพลังผู้ใช้งาน ภาควิชาการ ภาคเอกชน เร่งวิจัยและนวัตกรรมชุดตรวจ วัคซีน ยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งการวิจัยด้านสังคมและเศร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สวทช. เปิดแฟนเพจรวมการทดลองวิทยาศาสตร์สนุก ๆ สำหรับเด็ก-ผู้ปกครองทำเองที่บ้านกับครอบครัว

Print Friendly, PDF & Email

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ (ACM) ขอเชิญชวนน้อง ๆ และผู้ปกครอง ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอม และ work from home จากวิกฤตโรคระบาดของไวรัส …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

มุมเกษตร..ชาวนาลานกระบือ หันปลูกข้าวเปียกสลับแห้งแกล้งดิน ช่วยลดต้นทุน-โรคแมลง-ผลผลิตสูง

Print Friendly, PDF & Email

ปีนี้ประเทศไทยประสบภาวะภัยแล้งที่รุนแรงมากที่สุดในรอบ 40 ปี หลายพื้นที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรโดยเฉพาะชาวนา เมื่อแหล่งน้ำบนดินแห้งขอดหลายพื้นที่ต้องรอคอยน้ำฝนจากฟ้า แต่หลายแห่งยังคงทำนาปล …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

กรมควบคุมโรค ใช้แอปฯ DDC-Care ของ สวทช. อว.​ติดตามผู้เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ป้องกันคนไทย เพื่อคนไทย

Print Friendly, PDF & Email

    ในปี 2563 มีเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมายเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาฝุ่น PM2.5 หรือแม้กระทั่งไฟป่าที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ไม่น้อย แต่หนึ่งเหตุการณ์ที่มีผลกระทบกันทั้งโลก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. เยี่ยมชมศูนย์ซ่อม Bird Ventilator, Negative pressure room -​ AGV นวัตกรรมช่วงCOVID-19​ระบาด

Print Friendly, PDF & Email

บริษัทสยามคูโบต้า ร่วมกับ กลุ่มโตโยต้า และเอสซีจี ได้สนับสนุนนโยบายของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่ประสงค์ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และผลิตเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ที่จ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. พร้อมสานต่อบริหารโครงการวิจัย-นวัตกรรมจาก สกว. (เดิม) เดินหน้า 4,000 โครงการ

Print Friendly, PDF & Email

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมหลัก ของประเทศ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ให้เข้าบริหารโครงการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนั …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ก้าวสู่ปีที่ 15 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์พลิกโฉมใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์พัฒนาสินค้าเกษตร-อาหารพื้นบ้าน

Print Friendly, PDF & Email

ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 15 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ พลิกโฉม ใช้งานวิจัยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ช่วยยกระดับสินค้าเกษตร – ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  หนุนฉายรังสีอาหารพื้นบ้าน ยกระดับสินค้าสู่มาตรฐานและควา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]