Category: การศึกษา-วิทย์-เทคโนฯ

วท.นำทัพ10หน่วยงาน
จัดคาราวานวิทย์ไทย –ลาว

Print Friendly, PDF & Email

  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้เยาวชนอาเซียน พร้อมสานต่อความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย – ลาว ยกขบวนหน่วยงานในสังกัด เสริมทัพด้วยพันธมิตร สสส. และ สส …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

คาราวานวิทย์ไทย-ลาวชื่นมื่น
หนุนเยาวชนอาเซียนเข้มแข็ง

Print Friendly, PDF & Email

  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (ท่านที่สามจากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศ.ดร. บ่อเวียงคำ วงดาลา (ท่านที่สองจากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

TCELS หนุนทีมBART LAB
ส่งหุ่นยนต์แข่งเวทีโลกที่จีน

Print Friendly, PDF & Email

  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) สนับสนุนงบประมาณเป็นมูลค่า 5 แสนบาทแก่ ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ (BART LAB) คณ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

พณ.-14สถาบันพัฒนาคน
เตรียมพร้อมรองรับAEC

Print Friendly, PDF & Email

  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าเสริมประสบการณ์คนรุ่นใหม่ จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเปิด AEC” ส่งนิสิต นักศึกษาฝึกงาน ณ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนำร่องในภูมิภาคอา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

3หน่วยงานเข้าร่วมเป็นภาคี
โครงสร้างพื้นฐานe-Science

Print Friendly, PDF & Email

  ภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน e-Science เติบโตอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด สามองค์กรระดับชาติร่วมลงนามในการเข้าเป็นสมาชิก ได้แก่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

เวทีASEAN COST’69หนุน
โรดแม็พมาตรวิทยาสู่สากล

Print Friendly, PDF & Email

  กระทรวงวิทยายาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการอาเซียน(ASEAN Committee on Science and Technology หรือ ASEAN COST) ครั้งที่ 69 ระหว่าง21 – 29 พ.ค.2558 ณ โรงแรมเมอเวนพิค รีสอ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยร่วมอาเซียนสู้ภัยอากาศ
ตั้งคณะทำงานด้านข้อมูลน้ำ

Print Friendly, PDF & Email

  สมาชิกอาเซียนร่วมมือตั้งคณะทำงานพัฒนาข้อมูลน้ำและสภาพภูมิอากาศ  เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงแบ่งปันข้อมูลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของแต่ละประเทศ อีกทั้งเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและป้ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สมศ.เล็งใช้ออนไลน์สุ่มตรวจ
ปรับการประเมินสถานศึกษา

Print Friendly, PDF & Email

  สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ขานรับมติรัฐบาล เร่งปรับปรุงระบบการรับรองมาตรฐานและการประเมินสถานศึกษา ตามข้อเสนอแนะคณะทำงานซึ่งมี นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

นักวิจัยสกว.3เหรียญทอง
เวทีสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ

Print Friendly, PDF & Email

  นักวิจัยไทยโชว์ผลงานเยี่ยมกวาดมาสด ๆ ร้อน ๆ  12 เหรียญทอง เหรียญเงิน 5 ผลงาน และเหรียญทองแดง 3 ผลงานจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้นกว่า 1,000 ชิ้น จาก 20 ประเทศในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

นาโนเทค ผนึกมทส.-สซ.
ร่วมวิจัยใช้แสงซินโครตรอน

Print Friendly, PDF & Email

  นาโนเทค/สวทช. ผนึกกำลัง มทส.และ ซินโครตรอน ร่วมวิจัยการใช้แสงซินโครตรอน ระยะที่ 2 หวังพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงาน นักวิจัยไทยได้เข้าถึงห้องปฏิบัติการวิจัยวัสดุขั้นสูง ได้สร้าง …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]