Category: การศึกษา-วิทย์-เทคโนฯ

สมศ.เช็คความพร้อมอาชีวะ
พัฒนาแรงงานฝีมือรับAEC

Print Friendly, PDF & Email

  ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. (คนกลาง) เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนอาชีวะเตรียมพร้อมการเปิดเสรีอาเซียน (AE …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สจล.เล็งผุดศูนย์นวัตกรรม
ผู้พิการ-ผู้สูงอายุอาเซียน

Print Friendly, PDF & Email

  ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. (คนที่ 4 จากซ้ายยืน) และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]