Category: การศึกษา-วิทย์-เทคโนฯ

กรมการข้าว – มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัล Platinum Award ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563”

Print Friendly, PDF & Email

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบรางวัล Thailand Research Expo 2020 Award และมอบโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่นำผลงานร่วมนำเสนอ ในพิธีปิดงานมหกร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สทน.-กรมศิลปากรสานต่อความร่วมมืออีก 5ปี เทคโนโลยีนิวเคลียร์สนับสนุนงานโบราณคดีชาติบรรลุเป้า

Print Friendly, PDF & Email

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)หรือ สทน. โดยรศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติหรือสทน. และกรมศิลปากร โดยนายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากรได้ลงนามใ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. จัดประชุม “รวมพลคนวิจัย : เชื้อไวรัสโรคโควิด-19 กลายพันธุ์”

Print Friendly, PDF & Email

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประชุม “รวมพลคนวิจัย : เชื้อไวรัสโรคโควิด-19 กลายพันธุ์” ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” วันที่ 6 สิงหาคม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม Lotus Suit 3 – 4 …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. ประกาศรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ปี 63

Print Friendly, PDF & Email

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานว …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ชู​ “เศรษฐกิจพอเพียง” ทางออกของคนทุกระดับ​สู่ชีวิตสมดุล​ รับมือวิกฤต

Print Friendly, PDF & Email

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในการอภิปราย เรื่อง “New Normal ชีวิตวิถีใหม่กับความท้าทายทางสังคม” โดยมี พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติ ศาสตราจารย์ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ทัพวิจัย-นวัตกรรมสู้โควิด-19โชว์งาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563”

Print Friendly, PDF & Email

งาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 และชั้น 23 เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ ยังสามารถเข้าชมกันได้ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ซึ่งภายในงานมีผล …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ระดมงานวิจัย-นวัตกรรมพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ในงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ2563”

Print Friendly, PDF & Email

ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจร่วมชมสุดยอดผลงานวิจัยที่มีมากกว่า 300 ผลงานที่นำมาจัดแสดงภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 พร้อมร่วมรับฟังการสัมมนาในหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับการรองรับโรคอุบัติใหม่ ในวันที่ 3 …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. จับมือ มหาวิทยาลัยเกริก สนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

Print Friendly, PDF & Email

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ร่วมลงนามใน MO …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช.-มหาวิทยาลัยเกริก MOU ร่วมมือหนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

Print Friendly, PDF & Email

งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 วันที่ 3 สิงหาคม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ มีการจัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นระห …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. ร่วมมือสำนักงานกปร.นำองค์ความรู้งานวิจัย-นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

Print Friendly, PDF & Email

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงานกปร.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]