Category: การศึกษา-วิทย์-เทคโนฯ

วช.-ม.เกษตรศาสตร์ บรรลุเป้าพัฒนาถุงพลาสติกชีวภาพ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีภาคเอกชน

Print Friendly, PDF & Email

“ขยะพลาสติก” เป็นปัญหาระดับโลกที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในสังคม  ในแต่ละปีทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติกมากถึง 5 แสนล้านใบ และครึ่งหนึ่งเป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single – …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

อว.ชวนคนมีของ ส่งผลงานเข้าประกวด ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท งาน TechnoMart 2021 วันนี้ – 20 ก.ย.นี้

Print Friendly, PDF & Email

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้กำหนดจัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ป …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สกสว. เร่งผลักดันกฎหมายหนุนใช้ประโยชน์งานวิจัย-นวัตกรรม จูงใจนักวิจัยผลิตเทคโนโลยี-นวัตกรรมพร้อมใช้เพิ่ม

Print Friendly, PDF & Email

สกสว. เร่งผลักดัน กฎหมายส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัย ผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้ให้เพิ่มขึ้น  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“การใช้ประโยชน์งานวิจัยผ่านกลไก Provincial Think Tank” กรณีจังหวัดจันทบุรี

Print Friendly, PDF & Email

“การใช้ประโยชน์งานวิจัยผ่านกลไก Provincial Think Tank” กรณีจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 โครงการ “การพัฒนากลไก Provincial Think Tank” ในการเชื่อมโยง demand-supply และผลักดันนำงานวิจัยและน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“คาร์บอนบาลานซ์” ท่องเที่ยวอย่างสมดุล ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

Print Friendly, PDF & Email

8 องค์กรพันธมิตร จาก 3 กระทรวง บูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ช่วยลดโลกร้อน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

อว. เผยคนกรุงเทพฯ ใส่หน้ากากอนามัยสูงต่อเนื่องมากกว่า 99% ตั้งแต่เมษายน 2564

Print Friendly, PDF & Email

อว. เผยคนกรุงเทพฯ ใส่หน้ากากอนามัยสูงต่อเนื่องมากกว่า 99% ตั้งแต่เมษายน 2564 เมื่อเกิดการระบาดหนักรอบนี้ ยกการ์ดสูงนานกว่า 5 เดือน อย่างไรก็ตามหลังการผ่อนปรนมาตรการโควิดในเดือนกันยายน มีแนวโน้มการใส่ห …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“วช.” เสริม เทคโนโลยีปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ DRFT “มอ.” จุดประกายความรู้สู่ชุมชน

Print Friendly, PDF & Email

“วช.” เสริม เทคโนโลยีปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ DRFT “มอ.” จุดประกายความรู้สู่ชุมชน ปัจจุบัน การผลิตผักในดินมีข้อจำกัดและอุปสรรคอย่างมากสำหรับเกษตรกร เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ตลอดทั้งปี และปัญหาคุณภาพดิ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ซินโครตรอนไขปริศนาลูกปัดโบราณจากหลุมศพ

Print Friendly, PDF & Email

ลูกปัดจิ๋วโบราณจากหลุมศพขนาด 2-5 มิลลิเมตร ที่มองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็นรายละเอียด ยังซ่อนเรื่องราวในอดีตให้แกะรอย ผลจากการวิเคราะห์ลูกปัดจากยุคทราวดีในหลุมศพ 4 แห่งที่ จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.สระแก้ว โดยใช้ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

รอว.ตั้งธงเพิ่มมูลค่าสิ่งแวดล้อมสู่เศรษฐกิจ BCG

Print Friendly, PDF & Email

รอว.ตั้งธงเพิ่มมูลค่าสิ่งแวดล้อมสู่เศรษฐกิจ BCG  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานการประชุมหารือกับคณะผู้บริหารสำนักงา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สกสว. รุกพัฒนาแนวทางสร้างกำลังคนอุตสาหกรรม 3 สาขา ‘เครื่องมือทางการแพทย์- ยานยนต์ไฟฟ้า-โลจิสติกส์’

Print Friendly, PDF & Email

สกสว. รุกพัฒนาแนวทางสร้างกำลังคนอุตสาหกรรม 3 สาขา ‘เครื่องมือทางการแพทย์ ยานยนต์ไฟฟ้า และโลจิสติกส์’  รศ.ดร. คมกฤต  เล็กสกุล  รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]