Category: การศึกษา-วิทย์-เทคโนฯ

คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. อนุมัติแผนปฏิบัติการดิจิทัลปี 65

Print Friendly, PDF & Email

คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. อนุมัติแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี 2565 ตอบโจทย์รัฐบาลดิจิทัล วันนี้ (3 กันยายน 2564) ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ประธานกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสต …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

กองทัพอากาศรับมอบนวัตกรรมห้อง ICU ความดันลบเคลื่อนที่ จากวช. ใช้ในรพ.สังกัดกองทัพอากาศ

Print Friendly, PDF & Email

กองทัพอากาศรับมอบนวัตกรรมห้อง ICU ความดันลบเคลื่อนที่ จากวช. เพื่อนำใช้ในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพอากาศ วันที่ 3 กันยายน 2564 กองทัพอากาศ รับมอบนวัตกรรมห้อง ICU ความดันลบเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันสำหร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สกสว. เปิดอบรม RDI Planning ครั้งที่ 2 หนุนนโยบายพัฒนากำลังคน เสริมศักยภาพการบริหารแผนงาน-ประเมินผล คนวิจัย

Print Friendly, PDF & Email

สกสว. เปิดอบรม RDI Planning ครั้งที่ 2 หนุนนโยบายพัฒนากำลังคน เสริมศักยภาพการบริหารแผนงาน – ประเมินผล คนวิจัยในกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (สกสว.)  จัดการ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. หนุน มทร.พระนคร แปรเส้นใยจากใบอ้อย เป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกร

Print Friendly, PDF & Email

วช. หนุน มทร.พระนคร แปรเส้นใยจากใบอ้อย เป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย การเผาอ้อยหรือใบไม้แห้ง เป็นส่วนหนึ่งซึ่งทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ โดยเฉพาะ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. เปิดตัว นักวิจัยกลุ่มแรกโลก “พัฒนาสารโรโดไมรโทนสารสกัดใบกระทุ” เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มใหม่ คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 64

Print Friendly, PDF & Email

วช. เปิดตัว นักวิจัยกลุ่มแรกของโลก “พัฒนาสารโรโดไมรโทนสารสกัดใบกระทุ” เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มใหม่ คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 64 ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะ เผยการศึกษ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สกสว.ระดมผู้เชี่ยวชาญแก้ปัญหาขยะล้นประเทศสู่การจัดการที่ยั่งยืน

Print Friendly, PDF & Email

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยา ศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)จัดเวที เสวนาออนไลน์ TSRI Talk ในหัว ข้อ “ประเด็นท้าทายและความก้าว หน้าในการจัดการขยะของประเทศ ไทย” โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนและภาคว …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

เมืองเศรษฐกิจพอเพียง มอบหน้ากากอนามัยชุมชนหลังสมาคมไทย-ญี่ปุ่น หวังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนขาดแคลนแมสชาวบ้าน

Print Friendly, PDF & Email

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด นำโดยคุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วย ดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์ (โพธิ์ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

มุมเกษตร.. วว. ชูเทคโนโลยีพร้อมใช้ เพิ่มมูลค่า “มังคุด” แก้ปัญหาโควิดระบาดทำผลผลิตล้นตลาด-กระทบส่งออก

Print Friendly, PDF & Email

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) แนะนำผลงานเทคโนโลยีพร้อมใช้ ช่วยเพิ่มมูลค่า “มังคุด” มุ่งแก้ปัญหาผลผลิตการ เกษตรล้นตลาด …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สกสว. เปิดตัวหนังสือ “Multi Mentoring System วิจัยไทยก้าวไกลด้วย MMS” ถอดประสบการณ์พัฒนาระบบพี่เลี้ยงนักวิจัยไทย

Print Friendly, PDF & Email

สกสว. เปิดตัวหนังสือ “Multi Mentoring System วิจัยไทยก้าวไกลด้วย MMS” ถอดประสบการณ์พัฒนาระบบพี่เลี้ยงนักวิจัยไทย  วันนี้ (30 สิงหาคม 2564) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ( …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สสส. ร่วมมือเพจดัง เดินหน้า “โครงการคุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน ปี 2”

Print Friendly, PDF & Email

สสส. ร่วมมือเพจดัง เดินหน้าโครงการคุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน ปี 2 เหตุครอบครัวเครียดหนักช่วงลูกเรียนออนไลน์ ชวนผู้เชี่ยวชาญและพ่อแม่อาสา ขยายห้องเรียนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ แนะวิธีเลี้ยงลูกเชิงบวก สร้างบรรยา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]